DETAILS SOCKS

  • ONE SIZE
  • "V"-LOGO
  • 75% COTTON, 18% POLYESTER 6% NYLON, 1% SPANDEX